ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

กระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเสื้อที่ไม่ได้ใช้เเล้ว

กระเป๋าผ้าสร้างโลกใบใหม่ที่ดีกว่าเดิม จัดทำกระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เเล้ว เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก หันมาส่งเสริมการใช้ถุงผ้าเเทน เเล้วมาสร้างโลกใหม่ไปด้วยกัน!

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ในสังคมเรานั้นมีเสื้อผ้ามากมายที่ไม่ได้ใช้ เราจึงจัดกิจกรรมกระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเสียเก่า เพื่อนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร