ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อเด็กด้อยโอกาส

เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

เด็กด้อยโอกาสขาดโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาหรือได้รับพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ จินตนาการให้เเก่เด็กด้อยโอกาส มอบของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับวัยเด็กให้กับเขา เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

  • อยู่ระหว่างการรวบร่วมผลงาน

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร