ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงโรค Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ไช้ประโยชน์

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

  • ส่งมอบ 3D Mask สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ - สามารถป้องกันฝุ่นระดับ PM 2.5 ได้ ส่งมอบให้โรงพยาบาลหนองคาย จำนวน 100 ชุด - สิงหาคม 2564

  • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน เพื่อเตรียมส่งมอบให้ตัดเย็บ จำนวน 200 ชุด

  • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัย Face Mask หน้ากากอนามัย สีดำ  1 กล่องมี 50 ชิ้น ชั้นกรองหนา 3 ชั้น ขนาด 17.5cm. x 9.5cm. เพื่อเตรียมส่งมอบให้โรงพยาบาล จำนวน 50 ชุด

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร