ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมที่ใช้เพียงโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์ได้ สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

สามารถส่งต่อกิจกรรมดีๆแก่จิตอาสาคนอื่น เพื่อพัฒนา สังคมไห้ ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร