ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

เขียนส่งกำลังใจ

 

จำนวน

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ในแต่ละวันนั้นคนเราต้องมีกำลังใจในการขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตประจำวันหรือในการทำงาน กำลังใจนั้นมันเป็นพลังงานที่ช่วยให้เรามีความกระตือรือร้นขึ้น ในชีวิตคนเราไม่ว่าใครก็มีช่วงที่ล้มหรือเศร้าได้กันทั้งนั้น และการได้กำลังใจจากคนรอบข้างก็จะช่วยให้เรามีแรงเพื่อที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆหรือกลับมาเริ่มทำอะไรซ้ำได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราอาจจะได้มาจากคำชมหรือไมตรีจากคนรอบข้าง

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร