top of page

คู่มือการเข้าร่วม

Infograghic เกี่ยวกับประเด็น/ปัญหาสังคม

เงื่อนไข

Volunteer Hour:
 • Design Part: An average of 5-15 hours per design, depending on the complexity of the layout, concept, and use of design principles. A well-designed infographic will receive 5 hours, while a poorly designed one will receive 1 hour.

 • Content Part: An average of 10 hours per design, depending on the quality and reliability of the information provided. A well-researched and understandable infographic will receive 10 hours, while a poorly researched and confusing one will receive 1 hour.

Note: The above estimates are based on averages and may vary depending on the scope and complexity of each individual project.เงื่อนไข
 • ผลงานของกิจกรรมนี้ ถูกบริหารและจัดการโดยองค์กรพาร์ทเนอร์ที่รับผลงาน ซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาของผู้พิการทางสายตาโดยตรง Uncommon Volunteer ไม่มีสิทธิ์ในการใช้ผลงานในวัตถุประสงค์อื่น หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตามเงื่อนไขและ MOU

 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม
 • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ

เงื่อนไข/สิ่งที่ต้องทราบ

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

การเตรียม:
 1. เลือกหมวดหมู่และหัวข้อ: เลือกหมวดหมู่และหัวข้อจากตัวเลือกที่มีหรือเสนอประเด็นทางสังคม

 2. สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 3. สุขภาพ

 4. การศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา

 5. ความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี

 6. ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางรายได้

 7. สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี

 8. แรงงานเด็ก

 9. การเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัย

 10. สิทธิและความเท่าเทียมของ LGBTQ

 11. อื่น ๆ

 12. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล: ทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่คุณเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สำหรับอินโฟกราฟิกของคุณ

 13. วางแผนและร่าง: สร้างโครงร่างคร่าวๆ หรือร่างอินโฟกราฟิก รวมถึงประเด็นหลัก ข้อมูล และองค์ประกอบภาพที่คุณต้องการรวม


การออกแบบ:
 1. เลือกซอฟต์แวร์ออกแบบ: เลือกซอฟต์แวร์ออกแบบที่คุณคุ้นเคยและใช้งานสะดวก เช่น Adobe Illustrator, Adobe Photoshop หรือเครื่องมือออกแบบอื่นๆ

 2. สร้างอินโฟกราฟิก: ใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบที่คุณเลือกเพื่อสร้างอินโฟกราฟิกของคุณในขนาด A4 โดยผสมผสานข้อมูลที่ค้นคว้าและองค์ประกอบภาพเพื่อถ่ายทอดข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ใช้ภาพอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้ภาพต่างๆ เช่น แผนภูมิ กราฟ ไอคอน และรูปภาพเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดใจและประสิทธิภาพของอินโฟกราฟิกของคุณ

 4. ใส่คำว่า "จิตอาสาออนไลน์.com" และ "Uncommon Volunteer" ในตำแหน่งใด ๆ ก็ได้บนอินโฟกราฟิกของคุณ


ไฟล์และการส่ง:
 • รูปแบบไฟล์: บันทึกอินโฟกราฟิกของคุณเป็นไฟล์ JPEG หรือ PNG เพื่อส่ง นอกจากนี้ ให้เก็บสำเนาของไฟล์ที่แก้ไขได้ในรูปแบบที่เข้ากันได้ เช่น Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop สำหรับการแก้ไขหรือแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โปรดตรวจสอบว่าขนาดไฟล์สำหรับการส่งแต่ละครั้ง รวมถึงไฟล์ที่แก้ไขได้ต้องไม่เกิน 10 MB

ขอขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างอินโฟกราฟิกประเด็นปัญหาสังคม ความพยายามของคุณในการสร้างอินโฟกราฟิกที่ให้ข้อมูลและดึงดูดสายตาจะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญและสร้างผลกระทบเชิงบวก

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างล่าง เป็นลำดับ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน

- บันทึกอินโฟกราฟิกของคุณเป็นไฟล์ JPEG หรือ PNG
- ไฟล์ที่แก้ไขได้ในรูปแบบที่เข้ากันได้ เช่น Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop
- ภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ

ส่งผลงาน/รับรอง
bottom of page