top of page

คู่มือการเข้าร่วม

สมุดทำมือเพื่อเยาวชนโรงเรียนห่างไกล

เงื่อนไข

Volunteer Hour:

For creating one notebook from scratch, the volunteer will receive 1 hour.

Note: The hour is estimated based on creating one notebook only. If a volunteer makes multiple notebooks, they will receive additional hours based on the number of notebooks made.


เงื่อนไข
 • ผลงานที่ได้รับจากอาสาสมัคร จะถูกจัดการและจัดสรรการนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะโดย Uncommon Volunteer กิจกรรมนี้ไม่อนุญาตให้นำผลงานของผู้อื่น หรือผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากตรวจพบภายหลัง Uncommon Volunteer อาจต้องปฏิเสธการนำผลงานไปใช้และดำเนินการตามนโยบายของกิจกรรม

 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม
 • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง

เงื่อนไข/สิ่งที่ต้องทราบ

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

การเตรียมอุปกรณ์:
 1. กระดาษ A4: รวบรวมกระดาษขนาด A4 ให้เพียงพอเพื่อสร้างสมุดบันทึกอย่างน้อย 10 เล่มต่อคน สมุดบันทึกแต่ละเล่มควรมีกระดาษ 10 แผ่น ดังนั้นคุณจะต้องใช้กระดาษทั้งหมด 100 แผ่นสำหรับสมุดบันทึก 10 แผ่น (หากเข้าร่วมเป็นทีม 3 คน ขั้นต่ำคือ 30 เล่ม)

 2. ไฟล์หน้าปก: ดาวน์โหลดไฟล์หน้าปกคลิกที่นี่ และพิมพ์ โดยใช้กระดาษที่หนากว่า 160 แกรม (ได้ทั้งแบบผิวด้านและแบบผิวมัน) ในการจัดทำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์เพียงพอสำหรับจำนวนสมุด

 3. ที่เย็บกระดาษ: คุณต้องมีที่เย็บกระดาษพร้อมลวดเย็บเพื่อประกอบสมุดโน้ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและมีลวดเย็บเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการ

 4. กรรไกรหรือเครื่องตัดกระดาษ: คุณจะต้องใช้กรรไกรหรือเครื่องตัดกระดาษเพื่อตัดกระดาษและปิดตามขนาดที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความคมและปลอดภัยต่อการใช้งาน

 5. รายการตกแต่ง (ไม่บังคับ): หากต้องการ คุณสามารถรวบรวมรายการตกแต่ง เช่น สติกเกอร์ ริบบิ้น ปากกามาร์กเกอร์ หรืออุปกรณ์งานฝีมืออื่นๆ เพื่อปรับแต่งสมุดบันทึก


การจัดทำ:
 1. พับกระดาษ A4: นำกระดาษขนาด A4 มาพับครึ่งตามแนวนอน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบตรงกัน ซึ่งจะส่งผลให้กระดาษที่พับมีขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 โดยมีรอยพับตรงกลาง

 2. ขั้นตอนการพับ: ทำซ้ำขั้นตอนการพับสำหรับกระดาษ A4 ที่เหลือจนกว่าคุณจะพับกระดาษได้เพียงพอเพื่อสร้างสมุดบันทึกตามจำนวนที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษทั้งหมดพับเรียบร้อยและมีรอยพับที่สะอาดตรงกลาง

 3. จัดระเบียบกระดาษ: จัดระเบียบกระดาษที่พับเป็นชุดๆ ละ 10 หน้า ซึ่งจะเป็นหน้าของสมุดบันทึกแต่ละเล่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ในแนวเดียวกันและเรียงซ้อนกันเรียบร้อย

 4. ประกอบสมุดบันทึก: วางปกไว้ด้านบนของปึกกระดาษที่พับแล้ว โดยจัดขอบให้ตรงกัน ใช้ที่เย็บกระดาษเย็บริมรอยพับ ยึดปกและกระดาษเข้าด้วยกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลวดเย็บกระดาษอยู่ตรงกลางและยึดแน่นดีแล้ว

 5. ตรวจสอบคุณภาพ: ตรวจดูสมุดบันทึกแต่ละเล่มเพื่อให้แน่ใจว่าติดฝาครอบอย่างแน่นหนาและวางกระดาษในแนวเดียวกัน ทำการปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมที่จำเป็น เช่น การเย็บใหม่หรือการตัดแต่ง ตามความจำเป็น

 6. ตกแต่งสมุดบันทึก (ไม่บังคับ): หากต้องการ คุณสามารถใช้รายการตกแต่งเพื่อปรับแต่งสมุดบันทึก ติดสติกเกอร์ ริบบิ้น หรือของตกแต่งอื่น ๆ ที่หน้าปกหรือหน้าเพื่อทำให้สมุดโน้ตดูน่าสนใจและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น

 7. ทำซ้ำขั้นตอน: ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อสร้างสมุดบันทึกตามจำนวนที่ต้องการ ติดตามจำนวนสมุดบันทึกที่สร้างโดยแต่ละคนหรือแต่ละทีมเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสมุดบันทึก 10 เล่มต่อคนหรือทีม


อื่น ๆ:
 • มีความคิดสร้างสรรค์: อย่าลังเลที่จะเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และสัมผัสส่วนตัวของคุณลงในสมุดบันทึก ทำให้พวกเขามีเอกลักษณ์และพิเศษ อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกนั้นเหมาะสมสำหรับเด็กและสอดคล้องกับแนวทางที่จัดทำโดย UncommonVolunteer.com

 • การตรวจสอบคุณภาพ: จัดลำดับความสำคัญของคุณภาพของโน้ตบุ๊กเพื่อให้แน่ใจว่าทนทานและใช้งานได้จริง ตรวจสอบลวดเย็บหลวม กระดาษไม่ตรงแนว หรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการใช้งาน


ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบเงื่อนไข
 • ผู้เข้าร่วม 1 คนต้องทำจำนวน 5 เล่มขึ้นไปต่อครั้ง (หากเข้าร่วมเป็นทีม ให้ x5)

 • อุปกรณ์สำหรับหนีบกระดาษ หรือแม็กหนีบกระดาษ

 • ยางลบเพื่อใช้รองขณะเย็บ

 • สำหรับการทำ 1 เล่ม ต้องเตรียมกระดาษ A4 ทั่วไป 9 แผ่น และหนามากกว่า 160 แกรม 1 แผ่นเพื่อพิมพ์ปก (ผิวด้านหรือมันก็ได้)


จัดส่งผลงาน
 • เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

 • ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

 • ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม


 • ผู้รับ จัดส่งผลงานมาที่หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งในรายการข้างล่าง

 • ศพด. วัดไชยพร บ้านชาด ต. บ้านยวด อำเภอสร้างคอม จ. อุดรธานี 41260 Tel 0611652399 (ต้องการมาก) 

 • โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ อุดรธานี 41150 โทร 0611652399

 • โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 51 หมู่3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 โทร 0611652399

 • โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ที่หมู่ 9  บ้านหนองพลวงน้อย   ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทร 0611652399

 • งดใช้เบอร์ที่ปรากฎ ติดต่อเพื่อสอบถามอื่น ๆ เบอร์นี้ใช้สำหรับประสานงานการจัดส่งเท่านั้น


 • ผู้จัดส่ง กรุณาใช้ข้อมูลผู้จัดส่ง ดังนี้ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/253 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 020797473

 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างล่าง เป็นลำดับ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน

ผู้เข้าร่วมต้องส่งภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง

ส่งผลงาน/รับรอง
bottom of page