top of page

คู่มือการเข้าร่วม

พิมพ์ + ประกอบเล่มสมุดภาพระบายสี

เงื่อนไข

Volunteer Hour: The time required for printing and assembling a coloring book can vary depending on the complexity and number of pages in the book. On average, it can take around 2-4 hours to print and assemble a coloring book.


Conditions:

 1. Printing Part (1-2 hours): Depending on the number of pages in the coloring book, it may take around 1-2 hours to print the book.

 2. Assembly Part (1-2 hours): After the book is printed, it will need to be assembled. This can include binding the pages together or stapling them, and adding a cover page. Depending on the method chosen, it may take around 1-2 hours to complete the assembly process.

Note: These hours are estimates and may vary based on individual speed and the complexity of the coloring book.

เงื่อนไข/สิ่งที่ต้องทราบ

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

ขั้นตอนที่ 1 : ดาวโหลดภาพสำหรับจัดทำ
 • ดาวโหลดภาพจากลิงค์นี้ เพื่อนำไปจัดทำ โดยให้คัดเลือกจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ภาพ

 • ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่

 • ดาวน์โหลดภาพรองปกเพื่อนำไปรองปกและเขียนชื่ออาสาสมัครที่ผลงานนี้ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 • เท่ากับขนาดกระดาษ A4 1 ชุดเท่ากับ1เล่ม


ขั้นตอนที่ 2 : จัดทำสมุดภาพโดยการนำภาพที่ดาวโหลดมาปริ้น และนำไปประกอบเป็นเล่ม
 • นำภาพที่ดาวโหลดมาปริ้น และนำกระดาษรองปกที่ดาวน์โหลดมาใส่เข้าไปด้วย นำไปประกอบเป็นเล่ม พร้อมทั้งตกแต่งหน้าปกให้สวยงาม

 • ต่อการเข้าร่วม 1 ครั้งให้จัดทำอย่างน้อย 3 ชุดต่ออาสาสมัคร 1 คน(แม้ทำกิจกรรมนี้เป็นทีม)

 • โดยหนดให้ 1 ชุด เท่ากับ 20 แผ่น


ขั้นตอนที่ 3 : แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร
จัดส่งผลงาน

 • เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

 • ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

 • ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม


 • ผู้รับ จัดส่งผลงานมาที่หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งในรายการข้างล่าง

 • ศพด. วัดไชยพร บ้านชาด ต. บ้านยวด อำเภอสร้างคอม จ. อุดรธานี 41260 Tel 0611652399 (ต้องการมาก) 

 • โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ อุดรธานี 41150 โทร 0611652399

 • โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 51 หมู่3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 โทร 0611652399

 • โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ที่หมู่ 9  บ้านหนองพลวงน้อย   ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทร 0611652399

 • หมายเหตุ งดใช้เบอร์ที่ปรากฎ ติดต่อเพื่อสอบถามอื่น ๆ เบอร์นี้ใช้สำหรับประสานงานการจัดส่งเท่านั้น

 • ผู้จัดส่ง กรุณาใช้ข้อมูลผู้จัดส่ง ดังนี้ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Volunteer 299/253 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 020797473


 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง


คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างล่าง เป็นลำดับ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน

- ภาพระหว่างทำกิจกรรม ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุข
- ไฟล์: บันทึกงานศิลปะของคุณในขณะที่คุณดำเนินการในรูปแบบ JPEG หรือ PNG
- ขนาดไฟล์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดไฟล์อยู่ภายในขีดจำกัด รวมทั้งหมดไม่เกิน 10MB

ส่งผลงาน/รับรอง
bottom of page