Food Donation Volunteers

MODERN CSR, IS WHAT COMING TO CHAHGES THE IMAGE OF CSR

MODERN CSR is
ORGANIZATION MUST CHOOSE UNCOMMON to IMPLEMENT
ORGANIZATION GET STARTED WITH M-CSR
 

MODERN CSR = CREATIVE + INNOVATION + FLEXIBILITY + UNIQUENESS + WIDE RANGE of SOCIAL IMPACT

UNCOMMON VOLUNTEER มีจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่แตกต่าง และทันสมัย แนวคิดเหล่านี้ทำให้นิศทางของโครงการที่ได้รับการบริหารและรับผิดชอบโดย UNCOMMON นั้นมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น ความโดดเด่นและแตกต่าง และการสร้างผลลัพธ์ในวงกว้างที่มากกว่ากิจกรรมอาสาสมัครทั่ว ๆ ไป

MODERN CSR by UNCOMMON VOLUNTEER นั้นก็ถูกต่อยอดและพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานขององค์กรเรา แต่สิ่งที่ทำให้ MODERN CSR โดดเด่นไปกว่านั้นคือ เมื่อแนวคิดเหล่านี้ถูกนำมาใช้ควบคู่กับความร่วมมือระหว่างองค์กร บุคคลในและนอกองค์กร หรือแม้แต่ขีดจำกัด รวมทั้งโอกาสต่าง ๆ ของความหลากหลายที่เกิดขึ้น ก็จะทำให้เกิดโครงการ/กิจกรรม CSR ในรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทำให้แนวคิดนี้ก็ยังนำสมัยของการทำ CSR ต่อไป

และตอนนี้องค์กรของคุณก็สามารถเริ่มต้น MODERN CSR กับเราได้แล้ว เพียงบอกเราว่ามีความต้องการแบบไหน ในมิติของผลลีพธ์ ความร่วมมือ รูปแบบการดำเนินการ ฯลฯ UNCOMMON VOLUNTEER จะนำแนวคิดของเรา ทำให้เป้าหมายของ CSR ของคุณเกิดขึ้นจริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดสร้างสรรค์ คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิด CSR ที่ทันสมัย

"เรานำงานอาสา มาอยู่บนมือถือ"

"เราออกแบบระบบ ให้งานอาสามีทางเลือก"

"เราสร้างสรรค์กิจกรรม ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน"

"เราเป็นผู้ที่ทลายกำแพง ของนิยามของคำว่า อาสาสมัคร แบบเดิม ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่า"

UNCOMMON VOLUNTEER ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์อย่างยิ่ง เพราะนี่คือตัวแปรแรก และตัวแปรหลักของการทำให้ "เราเป็น UNCOMMON VOLUNTEER" ดูได้จากโครงการที่ดำเนินการโดยเรา ความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ทำให้เราได้ทลายกำแพงของขีดจำกัดมากมาย

CSR ขององค์กรคุณ จะถูกจดจำ ในรูปแบบที่ทันสมัย และส่งผลลัพธ์ที่มากกว่าสู่สังคม

ลองจินตนาการดูว่า หากแนวคิดของ UNCOMMON VOLUNTEER ถูกนำไปใช้กับ MODERN CSR ของคุณ CSR นั้นก็จะถูกจดจำในแบบที่แตกต่างแต่ดีกว่าแน่นอน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลในวงกว้างกว่า มีประสิทธิภาพที่มากกว่า แม้ว่าจะเจอขีดจำกัดในรูปแบบใดก็ตาม เพราะฉนั้นอย่ารอช้าที่จะนำ MODERN CSR โดย UNCOMMON VOLUNTEER ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเพื่ององค์กรของคุณและสังคมที่คุณต้องการช่วยเหลือ

 
 
Meeting

FREE TIME is ENOUGH to MAKE CHANGES

 

REVIEW : กรรณิกา โภทชงรัก

เป็นเว็บไซต์ที่ดีมาก ทำให้เราได้นำของที่เราไม่ได้ใช้แล้วส่งต่อให้ผู้อื่นใช้ให้เกิดประโยชน์

REVIEW : ศรัณยา บินทจร

เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับคนยุคใหม่ที่อยากทำจิตอาสาแต่ไม่อยากเดินทางมาก

REVIEW : นูรูลฮูดา ดรอแม

เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากค่ะ ช่วยทำให้คนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังสามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย

REVIEW : สุจิตรา เป้งหลง

กิจกรรมนี้ดีมากๆ สามารถช่วยผู้ที่ต้องทำจิตอาสาแต่ไม่สามารถไปทำตามสถานที่ต่างๆได้ ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สะดวกและะให้ประโยชน์กับสังคมอีกด้วย

REVIEW : สุธาสินี พรมเจริญ

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้ง่ายๆ เพียงแค่มีหนังสือก็สามารถนำมาพิมพ์เพื่อแบ่งปันให้คนตาบอดได้ค่ะ

REVIEW : กัญญาพัชร แก้วพรมภักดี

ทำจิตอาสาเพื่อประโยชน์ เเละยังมีชั่วโมงจิตอาสาให้ด้วย ดีมาก ส่งให้เร็วมาก กลับมาทำรอบที่3เเละค่ะ ขอบคุณนะคะ

REVIEW : พรรณิตา เสมอสุข

ระบบ หน้า ui น่าใช้งาน ใช้งานง่าย สะดวก และมีกิจกรรมให้เลือกเยอะ ชอบค่ะ เป็นประโยชต่อสังคมดี