ขั้นตอน

โปรดเลือกประเภท : ออกแบบใหม่

ค่าบริการการรับรอง รวมค่าตรวจสอบ

การจัดการกิจกรรม และค่าธรรมเนียม แล้ว

รับทางอีเมล+ไปรษณีย์

รายบุคคล/แบบเดี่ยว

ภายใน 3-4 วัน
  • อีเมล 24 ชั่วโมงในเวลาทำการ

  • ไปรษณีย์ 1-2 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง

380.99 บาท

400.99 บาท

ภายใน 10-14 วัน
  • อีเมล 10-14 วัน

  • ไปรษณีย์ 10-14 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง

370.99 บาท

390.99 บาท

ภายใน 30-40 วัน
  • อีเมล 30-40 วัน

  • ไปรษณีย์ 30-40 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง

300.99 บาท

330.09 บาท

รับทางอีเมล

รายบุคคล/แบบเดี่ยว

ภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

300.99 บาท

310.99 บาท

ภายใน 3-4 วัน

280.99 บาท

290.99 บาท

ภายใน 30-40 วัน

170.99 บาท

180.99 บาท