ผลงานล็อตแรกส่งถึงเด็กๆโรงเรียนบ้านพลวงน้อย

26/Aug/2022

เพราะต้นไม้จำเป็นต้องใช้ปัจจัยอื่นเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต เราจึงอยากเป็นคนที่นำพาสิ่งดีๆไปให้พวกเขาเหล่านั้น...

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 Uncommon Volunteer ได้เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านพลวงน้อย ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยปัจจุบันได้มีจิตอาสามากมายได้ส่งผลงานที่ตนเองทำให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านพลวงน้อย


ในตอนนี้ มีเพียงผลงานสมุดทำมือเพื่อน้องเท่านั้น แต่ในอนาคตเราเราเชื่อว่าจะมีผลงานอื่นๆ ที่อาสาสมัครและหน่วยงานที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ ได้ส่งไปเพื่อช่วยเหลือและช่วยมอบโอกาสและการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธภาพให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลเหล่านี้เราเชื่อว่าเด็กๆ คือยอดอ่อนของต้นไม้ที่จะเติบใหญ่ไปข้างหน้า และต้นไม้จะสามารถเติมโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ได้ต้อง ได้รับการดูและเอาใจใส่ และ ได้รับแสงแดดที่อบอุ่นจากพระอาทิตย์


Uncommon Volunteer เป็นเพียงแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเหล่ายอดออ่อนของต้นไม้กลุ่มนี้เท่านั้น และเราหวังว่าผู้คนในสังคมรอบข้าง จะช่วยเป็นทั้งพระอาทิตย์และน้ำ เพื่อช่วยเหลือให้เหล่ายอดอ่อน เติมโต และแข็งแรงขึ้น เหมือนกับต้นไม้หลายๆต้นในป่าใหญ่....


หากต้องการช่วยเหลือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อส่งมอบผลงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

องค์กรที่ต้องการสนับสนุน หรือ ช่วยเหลือองค์กร สามารถติดต่อผ่านทาง Inbox หรือกด Link

หรือติดตามข่าวสารผ่านทางเฟสบุ๊คได้ที่

FaceBook: Uncommon Volunteer - จิตอาสาออนไลน์.com