การส่งมอบผลงานปี2021-โรงเรียนนิคมสงเคราะห์

11/Feb/2022

UncommonVolunteer ได้ส่งมอบผลงานให้กับโรงเรียนที่ต้องการ มากกว่า 100%....

.ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา UncommonVolunteer ซึ่งเป็นเว็บจิตอาสาออนไลน์ ได้มีการส่งมอบผลงานมากมายที่ได้รับจากอาสาสมัครมากกว่า 1000 คน ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาล โรงเรียนยากไร้ และโรงเรียนที่ต้องการ โดยเราคาดหวังว่า เราจะเป็นสื่อกลางในการส่งหมอบผลงาน และผลงานดังกล่าวที่ส่งมอบไปนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้แล้วช่วยเหลือเด็กๆที่ต้องการได้อย่างตรงจุด และไม่สร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นๆ .

.

สามารถเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ ให้เพื่อนต่างโรงเรียนได้ที่ติดตามข่าวสาร สาระที่มีประโยชน์ได้ที่

เพจเฟสบุ๊ค: จิตอาสาออนไลน์.com