THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

ออกแบบที่คั่นหนังสือออนไลน์

ใช้ไอเดียของคุณ ในการสร้างสรรค์ที่คั่นหนั่งสือ ใส่เนื้อหา รูปภาพ แรงบันดาลใจที่คุณมี เพื่อให้น้อง ๆ ที่ได้อ่านหนังสือมีแรงผลักดันจากผลงานของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมวาดรูปพื้ฐานเช่น Canvas/Photoshop/Pro Create/ อื่น ๆ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ของโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องกำหนดคอนเซ็ปการออกแบบที่ชัดเจน

 • การออกแบบสามารถเป็นคอนเซ็ปใดก็ได้ที่เหมาะสม

 • แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการออกแบบ สามารถเป็นแอพพลิเคชั่นใดก็ได้ ที่สามารถบันทึกไฟล์เป็น .png หรือ .jpeg


1

กำหนดคอนเซ็ปและเตรียมแอพพลิเคชั่น

2

เริ่มออกแบบ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องออกแบบทั้งหมด 3 เซ็ต (เซ็ตละ 1 ขนาด) โดย 1 เซ็ตจะประกอบไปด้วย 10 ภาพ หรือ ที่คั่นหนังสือของขนาดนั้น ๆ

 • ที่คั่นหนังสือทุกอัน ต้องออกแบบตามคอนเซปที่กำหนดไว้

 • ต้องพิมพ์ "จิตอาสาออนไลน์.com" ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม บนที่คั่นหนังสือทุกอัน

 • ห้ามใช้ภาพ/ภาพประกอบของผู้อื่น (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องออกแบบใหม่ทั้งหมด) หากตรวจพบว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ที่คั่นหนังสือนั้น ๆ จะไม่ถูกใช้งาน

 • บันทึกไฟล์เป็น .jpeg หรือ .png เท่านั้น3

ขอการรับรองและส่งผลงาน

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

จัดส่งผลงาน

 • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • ชื่อภาพวาด

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ไฟล์ง