THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

วาดการ์ดเพื่อการศึกษาบนแอพ/โปรแกรม

Flash Card เกมเพื่อการศึกษาใช้ในการฝึกทักษะการเรียนรู้ ความรวดเร็วในการตัดสินใจและการคิดได้อย่างดีสำหรับน้อง ๆ อนุบาล-ประฐมวัย ซึ่งสามารถทำได้ทางออนไลน์ได้ด้วย 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมทำ Presentation Slides พื้นฐานเช่น Powerpoint/Canvas/ ฯลฯ หรือโปรแกรมวาดรูปพื้ฐานเช่น Canvas/Photoshop/Pro Create/ อื่น ๆ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ของโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และนำไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อจัดทำให้ออกมาเป็น Flash Card ตัวจริง

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?

ศึกษาคู่มือการวาดภาพจากรายละเอียด

1

เตรียมไอเดียและแอพพลิเคชั่น

2

ดาวน์โหลด CI และเริ่มออกแบบ

  • สามารถวาดใส่โปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้

  • หากวาดหลายภาพ หรือทำเป็นทีม สามารถส่งผลงานแบบหลายไฟล์ได้

  • ห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น แต่สามารถอ้างอิงได้ หรือวาดตัวละครใด ๆ ได้

  • ภาพที่ได้จากการวาดนี้ จะถูกนำไปปริ้นต์และมอบให้กับเด็กนักเรียนและเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ

3

ขอการรับรองและส่งผลงาน