THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

อ่านหนังสือให้คนตาบอด

ใช้ความสามารถของคุณให้เต็มที่ กับการอ่านหนังสือที่คูณสนใจ เพื่อผู้พิการทางสายตาและเรียนรู้จากการแบ่งปันความสามารถของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเ ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?

เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ อาสาสมัครต้องอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด และเตรียมอุปกรณ์การบันทึกเสียงให้พร้อม ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องบันทึกเสียง และสาย Small Talk หรือ ไมค์โครโฟน เป็นต้น
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

 1. อ่านหนังสือเล่มไหนก็ได้ ซึ่งสามารถหามาได้ด้วยตนเอง (ยกเว้นหนังสือเรียนหรือหนังสือที่มีเนื้อหาการเรียน) * หนังสือวรรณกรรม/นิยาย/นิทาน/ความรู้ทั่วไปเป็นที่ต้องการ

 2. สิ่งที่ต้องอ่านได้แก่

 • ชื่อหนังสือ

 • ชื่อผู้แต่ง

 • ชื่อผู้อ่าน+อาสาสมัครจาก อันคอมม่อนโวลุนเทียร์

 • จำนวนหน้าหนังสือ

 • คำนำ,อารัมภบท,คำปรารภ,ค่าเริ่มต้น

 • สารบัญ

 • เนื้อหาในหนังสือ(อ่านทุกอย่าง ทุกหน้า ยกเว้นเลขหน้า) กรณีเนื้อหาในหนังแบ่งเป็น บท อ่านบทที่ พร้อมหัวข้อบท เช่น "บทที่ 1 ...... " และตามด้วยเนื้อหา

 1. ส่งคลิปเป็นไฟล์เดี่ยวสำหรับหนึ่งบทและให้แยกไฟล์สำหรับหลายๆบท โดยนับจากชั่วโมงจริงที่เข้าร่วม


เงื่อนไขและวิธีการในการอ่านหนังสือให้คนตาบอด
 • อ่านให้ถูกต้องตามอักขระ มีความชัดเจน และ ถูกต้องตามหลักการอ่าน กรณีอ่านหนังสือนวนิยาย หรือเรื่องสั้น ควรอ่านให้ได้น้ำเสียงตามอารมณ์ของเนื้อหาที่อ่าน เพื่อให้ผู้ฟังได้อรรถรสมากขึ้น

 • อ่านเนื้อหาให้ครบทุกตัวหนังสือ

 • กรณีเป็นตัวย่อ ให้อ่านคำเต็ม อนุโลมให้อ่านตัวย่อได้ในคำที่ใช้กันจนเคยชิน เช่น พ.ศ. กกต. ส.ส. เป็นต้น

 • ในการอ่านต้องอ่านเครื่องหมายต่างๆเช่นเดียวกัน

 • เครื่องหมาย ฯลฯ (ไปยาลใหญ่) ให้อ่านเป็น และ อื่นๆ

 • เครื่องหมาย ฯ (ไปยาลเล็ก) ให้อ่านคำเต็ม เช่น กรุงเทพฯ อ่านว่า กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

 • เครื่องหมาย ... ให้อ่านเป็น ละละละ เช่น มะกรูด มะนาว ... (ละละละ)

 • เครื่องหมาย "-" (อัญประกาศ) ให้อ่านเป็น เครื่องหมายคำพูดเปิด/เครื่องหมายคำพูดปิด กรณีอ่านนวนิยาย เรื่องสั้น สามารถอ่านประโยคใรเครื่องหมายคำพูดได้เลย แต่เปลี่ยนน้ำเสียงเล็กน้อยเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง

 • เครื่องหมาย (-) (วงเล็บ) อ่านว่า ในวงเล็บ หรือ วงเล็บเปิด....วงเล็บปิด

 • เครื่องหมาย ? ! : ; . , ไม่ต้องอ่าน หรืออ่านชื่อเครื่องหมายดังกล่าว

 • อ่านให้จบเล่ม เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์


ตัวอย่างหนังสือเสียง


ตัวอย่าง
.m4a
Download M4A • 13.12MB1

ตรวจสอบหนังสือ อ่านคู่มือและบันทึกไฟล์เสียงอ่านหนังสือ

2

เตรียมไฟล์สำหรับส่งผลงาน โดยเป็นไฟล์ Mp.3 หรือ .wav

ไฟล์ที่ต้องส่ง

 • ไฟล์หนังสือเสียงที่เสร็จสมบูรณ์ (เป็นไฟล์ Mp.3 หรือ .wav)

 • ชื่อไฟล์เสียง เป็นชื่อหนังสือที่อ่าน (หากแยกเป็นบท ให้ระบุบทที่อ่าน)

 • ไฟล์แสกนหรือภาพถ่ายปกหนังสือที่เป็นต้นฉบับในการอ่าน (เป็นไฟล์ .pdf)

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร