THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

บริจาคของเล่นเด็ก เพื่อเด็กด้อยโอกาส

กิจกรรมบริจาคของเล่น ของเล่นที่ต้องการจะบริจาค สำหรับเด็กที่ไม่มีของเล่นที่อยู่ในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลหรือบริจาคให้สถานเด็กกำพร้าเพื่อส่งต่อความสุขให้แก่เด็กๆได้สนุกสนานในช่วงเวลาของชีวิตกับของเล่นที่เรามอบให้

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?

1 ตรวจสอบและเช็คสภาพของเล่นที่สามารถใช้งานได้2 จัดส่งของเล่นที่ต้องการส่งและสามารถส่งได้ ไปยังอย่างงานที่ต้องการ

1

ตรวจสอบประเภทของเล่นที่สามรถส่งได้

2

ดูข้อมูลการจัดส่งและจัดส่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้ของเล่นเสียหายแตกหักหรือร้าวในระหว่างการจัดส่ง กรุณาหอด้วยถุงกันกระแทก(กรณีสิ่งของที่จำเป็น)รองด้วยวัตถุที่แข็งหรือกระดาษแข็งของส่ง

• ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

• ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม

• ผู้รับ จัดส่งผลงานมาที่หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งในรายการข้างล่าง

• ผู้จัดส่ง กรุณาใช้ข้อมูลผู้จัดส่ง ดังนี้ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042960009

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

ส่งผลงานและหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้ส่งผลงานกิจกรรม ห้ามทำการเผยแพร่ลงบนแอคเคาท์ส่วนตัวของตนเองในทุกช่องทาง

 • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (หากเตรียมพร้อมแล้ว สามารถส่งได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน ข้างล่าง) ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ไฟล์ผลงานการเข้าร่วม

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพการจัดส่งผลงาน และหลักฐานการแชร์กิจกรรม

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม


 • ส่งผลงานได้ตามลิ้งค์แนบหรือตามข้อมูลที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บและต้องแนบหลักฐานการทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว


*โปรดอ่านรายละเอียดการส่งผลงานอีกครั้งที่ด้านล่าง