THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

พิมพ์ข้อสอบออนไลน์ เพื่อการศึกษา

การพิมพ์ข้อสอบ คือการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ให้กับตนเอง หรือเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้อื่น ถือเป็นประโยชน์ต่อตนเองเเละสังคมเป็นที่สุด

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
  • คอมพิวเตอร์ ไอเเพด หรืออุปกรณ์ใช้พิมพ์ข้อสอบ

  • โปรแกรม Microsoft Word

  • สามารถเลือกพิมพ์ชุดข้อสอบ ม.ปลายได้ทุกวิชา

  • พิมพ์ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ ต่อ 1 ชุด

1

เตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบเงื่อนไข

2

เริ่มวางแผนและทำการพิมพ์ได้เลย !

  • พิมพ์ชื่อชุดข้อสอบ โดยระบุชุดวิชา ยกตัวอย่างเช่น ข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ ม.6 (ให้พิมพ์ระบุชื่อชุดข้อสอบว่า O-net คณิตศาสตร์ ม.6)

  • คำถามเเต่ละข้อประกอบด้วยข้อช้อย 4 ข้อ

  • ให้ขีดเส้นใต้หรือวงกลมตรงคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร