THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

กระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเสื้อที่ไม่ได้ใช้เเล้ว

ใช้จินตนาการของคุณให้เต็มที่ กับการแต่งนิยาย/นิทาน เพื่อผู้พิการทางสายจาและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสเปิดเลิกและเรียนรู้จากการแบ่งปันไอเดียของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเช่น Google Docs, Microsoft Word ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
 • เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เเล้ว (ซักทำความสะอาดผ้าให้เรียบร้อย)


 • กรรไกร


 • ขันน้ำ


 • ไม้บรรทัด


1

เตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบเงื่อนไข

2

วิธีทำกระเป๋าผ้าสุดชิค

 • ใช้กรรไกรตัดส่วนแขนออก

 • กลับด้านเสื้อ

 • ใช้ขันทรงกลมวาดรอบคอเสื้อเป็นรอยประ

 • ใช้ไม้บรรทัดทาบตรงปลายเสื้อและวาดเป็นเส้น

 • ตัดชายเสื้อเป็นเส้นๆ

 • ผูกชายเสื้อเป็นคู่ๆเพื่อทำเป็นก้นกระเป๋า

 • กลับด้านหน้าเสื้อออกมา

 • เสร็จเรียบร้อยได้กระเป๋า Eco 1 ใบแล้ว ^^


3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

จัดส่งผลงาน

 • เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

 • ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

 • ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม


 • ผู้รับ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 020797473


 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ เพื