THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้แม็ก)

เพียงทำสมุดทำมือง่ายๆ เพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
  • ผู้เข้าร่วม 1 คนต้องทำจำนวน 5 เล่มขึ้นไปต่อครั้ง จึงจะสามารถขอการรับรองที่รองรับชั่วโมงจิตอาสาได้ (ยกเว้นในกรณีที่ทำแบบใช้เชือกร้อย ต้องทำ 3 เล่มขึ้นไป)

  • อุปกรณ์สำหรับหนีบกระดาษ หรือแม็กหนีบกระดาษ

  • ยางลบเพื่อใช้รองขณะเย็บ

  • สำหรับการทำ 1 เล่ม ต้องเตรียมกระดาษ A4 ทั่วไป 9 แผ่น และหนามากกว่า 160 แกรม 1 แผ่นเพื่อพิมพ์ปก (ผิวด้านหรือมันก็ได้)

1

เตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบเงื่อนไข

2

ศึกษาคู่มือและเริ่มทำสมุด

คู่มือการพิมพ์

  • ดาวน์โหลดภาพหน้าปกที่ต้องการใช้ คลิกที่นี่

  • พิมพ์หน้าปก โดยใช้กระดาษที่หนากว่า 160 แกรม ในการจัดทำ

  • สมุด 1 เล่มประกอบไปด้วยกระดาษ 10 แผ่น ขนาด A4 สามารถใช้กระดาษรีไซเคิลได้


คู่มือการเข้าเล่ม
(หากต้องการเข้าเล่มด้วยการใช้เชือกร้อยกระดาษ โปรดดูรายละเอียด โดยคลิกที่นี่)

  • นำกระดาษทั้งหมดมาซ้อนทับกัน

  • นำยางลบรองในตำแหน่งที่จะทำการหนีบกระดาษ

  • กางแม็กออกและหนีบกระดาษให้เข้ากัน ในตำแหน่งที่วางใว้ จากนั้นพับลูกแม็กอีกฝั่งเข้าที่ให้เรียบร้อย

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร