THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

Podcast ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ทางการศึกษา

ใช้ความสามารถของคุณในการทำพอตแคสต์ที่สนใจเพื่อส่งต่อให้ผู้คนได้ฟังและได้รับแรงบันดาลใจ กิจกรรมนี้สามารถเข้าสามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์ ไอแพด หรือคอม เพียงใช้แอพหรือโปรแกรมพื้นฐาน 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเช่น Google Docs, Microsoft Word ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?

เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ อาสาสมัครต้องอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด และเตรียมอุปกรณ์การบันทึกเสียงให้พร้อม ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องบันทึกเสียง และสาย Small Talk หรือ ไมค์โครโฟน เป็นต้น

1

1 ตรวจสอบข้อมูลที่จะเผยแพร่

2

2 พูดถึงเรื่องราวหรือให้ความรู้ พูดถึงเรื่องราวหรือให้ความรู้ เช่น ความสำเร็จ การตั้งเป้าหมาย หรือคนที่ประสบความสำเร็จ

3 เตรียมไฟล์สำหรับส่งผลงาน โดยเป็นไฟล์ Mp.3 หรือ .wav

-ไฟล์ที่ต้องส่ง

• ไฟล์หนังสือเสียงที่เสร็จสมบูรณ์ (เป็นไฟล์ Mp.3 หรือ .wav)

• ชื่อไฟล์เสียง เป็นชื่อหัวข้อที่พูดถึง

• ไฟล์แสกนหรือภาพถ่ายปกหนังสือที่เป็นต้นฉบับในการอ่าน (เป็นไฟล์ .pdf)

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร
แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน