free cer.png
สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

รับเกียรติบัตรฟรีเมื่อสนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ

Wooden Toy Clock
free cer.png
ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ปลูกป่าออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทางมือถือ หรือคอมพ์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

Wooden Toy Clock
free cer.png
ประดิษฐ์โมเดลกระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลกระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

Wooden Toy Clock
free cer.png
พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

ใช้เพียงมือถือ หรือคอมพ์ ฯ พิมพ์เพื่อใช้นำไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์

Wooden Toy Clock
free cer.png
ทำคลิป Tik Tok ประชาสัมพันธ์งานอาสา

ใช้เพียงมือถือ หรืออุปกรณ์ที่ตนเองถนัด ถ่ายทำ ตัดต่อ ลงติ๊กต๊อก (เเอคเคาต์ตัวเอง)

Wooden Toy Clock
free cer.png
กระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเสื้อที่ไม่ได้ใช้เเล้ว

จัดทำกระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เเล้ว ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยโลกของเรา!

Wooden Toy Clock
free cer.png
เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อเด็กด้อยโอกาส

เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษา

Wooden Toy Clock
free cer.png
พิสูจน์อักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์

ใช้เพียงมือถือ หรือคอมพ์ ฯ ตรวจสอบเพื่อใช้นำไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์

Wooden Toy Clock
free cer.png
ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่

Wooden Toy Clock
free cer.png
พิมพ์ข้อสอบออนไลน์

ใช้เพียงโปรเเกรมเวิร์ดหรือโปรเเกรมอื่นๆในการพิมพ์ข้อสอบ

Wooden Toy Clock
free cer.png
จัดหากล่องนม UHT เพื่อทำหลังคารักษ์โลก

รวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว นำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา

Wooden Toy Clock
free cer.png
ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาสำหรับเด็ก

Wooden Toy Clock

หมวดหมู่อื่น ๆ

ผู้พิการ

สื่อ/คอนเทนต์

การศึกษา

งานเขียน

สิ่งแวดล้อม

งานฝีมือ/ทำที่บ้าน

ศิลปะ/ออกแบบ

อื่น ๆ