ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ปลูกป่าออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทางมือถือ หรือคอมพ์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

เกียรติบัตรฟรี

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่

เกียรติบัตรฟรี

วาดการ์ดเพื่อการศึกษา

วาดการ์ดเพื่อการศึกษา

ร่วมจัดทำการ์ดเกมเพื่อการศึกษา ทั้งการ์ดภาษาอังกฤษ เคมี ฯลฯ

สมุดทำมือเพื่อน้อง

สมุดทำมือเพื่อน้อง

เพียงทำสมุดทำมือง่ายๆ เพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

ใช้โทรศัพท์ ฯ เท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้ว สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง

ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok

ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok

ทำคอนเทนท์สื่อความรู้ลง Tik Tok ของเรา เพื่อเป็นสื่อความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับคนในสังคม

จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา

จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา

จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก และโรงเรียนห่างไกล

บริจาคหนังสือและจัดหาหนังสือ

บริจาคหนังสือและจัดหาหนังสือ

เพียงส่งหนังสือที่สนใจจะบริจาค เพื่อจะดำเนินการส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการสื่อความรู้

พิสูจน์อักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์

พิสูจน์อักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์

พิสูจน์เอกสารทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์