free cer.png
ทำคลิป Tik Tok ประชาสัมพันธ์งานอาสา

ใช้เพียงมือถือ หรืออุปกรณ์ที่ตนเองถนัด ถ่ายทำ ตัดต่อ ลงติ๊กต๊อก (เเอคเคาต์ตัวเอง)

Wooden Toy Clock
free cer.png
พิสูจน์อักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์

ใช้เพียงมือถือ หรือคอมพ์ ฯ ตรวจสอบเพื่อใช้นำไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์

Wooden Toy Clock
free cer.png
ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่

Wooden Toy Clock
free cer.png
สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

รับเกียรติบัตรฟรีเมื่อสนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ

Wooden Toy Clock
free cer.png
พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

ใช้เพียงมือถือ หรือคอมพ์ ฯ พิมพ์เพื่อใช้นำไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์

Wooden Toy Clock

หมวดหมู่อื่น ๆ

ทั้งหมด

สื่อ/คอนเทนต์

การศึกษา

งานเขียน

สิ่งแวดล้อม

งานฝีมือ/ทำที่บ้าน

ศิลปะ/ออกแบบ

อื่น ๆ