ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok

ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok

ทำคอนเทนท์สื่อความรู้ลง Tik Tok ของเรา เพื่อเป็นสื่อความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับคนในสังคม

บริจาคหนังสือและจัดหาหนังสือ

บริจาคหนังสือและจัดหาหนังสือ

เพียงส่งหนังสือที่สนใจจะบริจาค เพื่อจะดำเนินการส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการสื่อความรู้

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้

เกียรติบัตรฟรี