free cer.png
การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

Wooden Toy Clock
free cer.png
บริจาคหนังสือ (ระดับมัธยมและหนังสือพัฒนาตนเอง)

บริจาคหนังสือที่มีความต้องการสูง เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา

Wooden Toy Clock
free cer.png
ประดิษฐ์โมเดลกระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลกระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

Wooden Toy Clock
free cer.png
พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

ใช้เพียงมือถือ หรือคอมพ์ ฯ พิมพ์เพื่อใช้นำไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์

Wooden Toy Clock
free cer.png
ทำคลิป Tik Tok ประชาสัมพันธ์งานอาสา

ใช้เพียงมือถือ หรืออุปกรณ์ที่ตนเองถนัด ถ่ายทำ ตัดต่อ ลงติ๊กต๊อก (เเอคเคาต์ตัวเอง)

Wooden Toy Clock
free cer.png
บริจาคหนังสือ (ระดับอนุบาลและประถม)

บริจาคหนังสือที่มีความต้องการสูง เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา

Wooden Toy Clock
free cer.png
ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาสำหรับเด็ก

Wooden Toy Clock
free cer.png
สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

รับเกียรติบัตรฟรีเมื่อสนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ

Wooden Toy Clock
free cer.png
ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok

ทำคอนเทนท์สื่อความรู้ลง Tik Tok ของเรา เพื่อเป็นสื่อความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับคนในสังคม

Wooden Toy Clock
free cer.png
บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่า

บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่าเพื่อเด็กด้อยโอกาส

Wooden Toy Clock
free cer.png
พิมพ์ข้อสอบออนไลน์

ใช้เพียงโปรเเกรมเวิร์ดหรือโปรเเกรมอื่นๆในการพิมพ์ข้อสอบ

Wooden Toy Clock
free cer.png
สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (แบบใช้เชือกร้อยกระดาษ)

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

Wooden Toy Clock

หมวดหมู่อื่น ๆ

ทั้งหมด

สื่อ/คอนเทนต์

ผู้พิการ

งานเขียน

สิ่งแวดล้อม

งานฝีมือ/ทำที่บ้าน

ศิลปะ/ออกแบบ

อื่น ๆ