จัดทำถุงผ้า เพื่อส่งมอบให้สถานพยาบาล/สถานศึกษา

จัดทำถุงผ้า เพื่อส่งมอบให้สถานพยาบาล/สถานศึกษา

ทำถุงผ้า นำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาต่าง ๆ

บริจาคหนังสือและจัดหาหนังสือ

บริจาคหนังสือและจัดหาหนังสือ

เพียงส่งหนังสือที่สนใจจะบริจาค เพื่อจะดำเนินการส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการสื่อความรู้

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ปลูกป่าออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทางมือถือ หรือคอมพ์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

เกียรติบัตรฟรี

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้

เกียรติบัตรฟรี