free cer.png
กระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเสื้อที่ไม่ได้ใช้เเล้ว

จัดทำกระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เเล้ว ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยโลกของเรา!

Wooden Toy Clock
free cer.png
บริจาคหนังสือ (ระดับมัธยมและหนังสือพัฒนาตนเอง)

บริจาคหนังสือที่มีความต้องการสูง เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา

Wooden Toy Clock
free cer.png
สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

รับเกียรติบัตรฟรีเมื่อสนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ

Wooden Toy Clock
free cer.png
จัดหากล่องนม UHT เพื่อทำหลังคารักษ์โลก

รวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว นำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา

Wooden Toy Clock
free cer.png
บริจาคหนังสือ (ระดับอนุบาลและประถม)

บริจาคหนังสือที่มีความต้องการสูง เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา

Wooden Toy Clock
free cer.png
ทำคลิป Tik Tok ประชาสัมพันธ์งานอาสา

ใช้เพียงมือถือ หรืออุปกรณ์ที่ตนเองถนัด ถ่ายทำ ตัดต่อ ลงติ๊กต๊อก (เเอคเคาต์ตัวเอง)

Wooden Toy Clock
free cer.png
ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ปลูกป่าออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทางมือถือ หรือคอมพ์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

Wooden Toy Clock

หมวดหมู่อื่น ๆ

ทั้งหมด

สื่อ/คอนเทนต์

ผู้พิการ

งานเขียน

การศึกษา

งานฝีมือ/ทำที่บ้าน

ศิลปะ/ออกแบบ

อื่น ๆ