free cer.png
กระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเสื้อที่ไม่ได้ใช้เเล้ว

จัดทำกระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เเล้ว ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยโลกของเรา!

Wooden Toy Clock
free cer.png
ทำคลิป Tik Tok ประชาสัมพันธ์งานอาสา

ใช้เพียงมือถือ หรืออุปกรณ์ที่ตนเองถนัด ถ่ายทำ ตัดต่อ ลงติ๊กต๊อก (เเอคเคาต์ตัวเอง)

Wooden Toy Clock
free cer.png
ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาสำหรับเด็ก

Wooden Toy Clock
free cer.png
สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

รับเกียรติบัตรฟรีเมื่อสนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ

Wooden Toy Clock
free cer.png
การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

Wooden Toy Clock
free cer.png
ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่

Wooden Toy Clock
free cer.png
พิมพ์ + ประกอบเล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก

Wooden Toy Clock
free cer.png
สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (แบบใช้เชือกร้อยกระดาษ)

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

Wooden Toy Clock
free cer.png
จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา (แบบปริ้นต์)

จัดทำการ์ดเพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก และโรงเรียนห่างไกล

Wooden Toy Clock
free cer.png
ประดิษฐ์โมเดลกระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลกระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

Wooden Toy Clock
free cer.png
วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ

Wooden Toy Clock
free cer.png
สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (แบบใช้แม็กหนีบกระดาษ)

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

Wooden Toy Clock

หมวดหมู่อื่น ๆ

ทั้งหมด

ศิลปะ/ออกแบบ

ผู้พิการ

สื่อ/คอนเทนต์

การศึกษา

งานเขียน

สิ่งแวดล้อม

อื่น ๆ