จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก

จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา

จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา

จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก และโรงเรียนห่างไกล

จัดทำถุงผ้า เพื่อส่งมอบให้สถานพยาบาล/สถานศึกษา

จัดทำถุงผ้า เพื่อส่งมอบให้สถานพยาบาล/สถานศึกษา

ทำถุงผ้า นำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาต่าง ๆ

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่

เกียรติบัตรฟรี

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาสำหรับเด็ก

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้

เกียรติบัตรฟรี

สมุดทำมือเพื่อน้อง

สมุดทำมือเพื่อน้อง

เพียงทำสมุดทำมือง่ายๆ เพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน