Wooden Hut
free cer.png
ทำคลิป Tik Tok ประชาสัมพันธ์งานอาสา

ใช้เพียงมือถือ หรืออุปกรณ์ที่ตนเองถนัด ถ่ายทำ ตัดต่อ ลงติ๊กต๊อก (เเอคเคาต์ตัวเอง)

Wooden Toy Clock
Wooden Hut
free cer.png
สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

รับเกียรติบัตรฟรีเมื่อสนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ

Wooden Toy Clock
Wooden Hut
free cer.png
ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok

ทำคอนเทนท์สื่อความรู้ลง Tik Tok ของเรา เพื่อเป็นสื่อความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับคนในสังคม

Wooden Toy Clock
Wooden Hut
free cer.png
พิมพ์ + ประกอบเล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก

Wooden Toy Clock

หมวดหมู่อื่น ๆ

ทั้งหมด

ศิลปะ/ออกแบบ

ผู้พิการ

งานเขียน

การศึกษา

งานฝีมือ/ทำที่บ้าน

สิ่งแวดล้อม

อื่น ๆ