จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก

ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok

ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok

ทำคอนเทนท์สื่อความรู้ลง Tik Tok ของเรา เพื่อเป็นสื่อความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับคนในสังคม

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้

เกียรติบัตรฟรี