free cer.png
กระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเสื้อที่ไม่ได้ใช้เเล้ว

จัดทำกระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เเล้ว ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยโลกของเรา!

Wooden Toy Clock
free cer.png
บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่า

บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่าเพื่อเด็กด้อยโอกาส

Wooden Toy Clock
free cer.png
ทำคลิป Tik Tok ประชาสัมพันธ์งานอาสา

ใช้เพียงมือถือ หรืออุปกรณ์ที่ตนเองถนัด ถ่ายทำ ตัดต่อ ลงติ๊กต๊อก (เเอคเคาต์ตัวเอง)

Wooden Toy Clock
free cer.png
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

ใช้โทรศัพท์ ฯ เท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้ว สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง

Wooden Toy Clock
free cer.png
ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่

Wooden Toy Clock
free cer.png
สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

รับเกียรติบัตรฟรีเมื่อสนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ

Wooden Toy Clock

หมวดหมู่อื่น ๆ

ทั้งหมด

ศิลปะ/ออกแบบ

ผู้พิการ

สื่อ/คอนเทนต์

การศึกษา

งานเขียน

สิ่งแวดล้อม

งานฝีมือ/ทำที่บ้าน