ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่

เกียรติบัตรฟรี

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

ใช้โทรศัพท์ ฯ เท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้ว สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้

เกียรติบัตรฟรี