มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MFU

รหัสองค์กร

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

หากคุณต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในนามขององค์กร/หน่วยงาน สามารถดำเนินการได้ดังนี้


  1. ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

  2. เลือกกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการได้เลย จากรายการกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ ศึกษารายละเอียดกิจกรรม วิธีการทำกิจกรรม

  3. เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้กดส่งผลงานที่ปุ่มส่งผลงาน จากนั้นเลือ "ส่งผลงานในนามองค์กร" และใส่รหัสองค์กร "ORGMFU64"รายการกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้

ก่อนร่วมกิจกรรม โปรดลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่