Untitled-1 copy.jpg

MODERN

with UNCOMMON VOLUNTEER
C S R
137260.jpg

UNCOMMON VOLUNTEER IS NEVER COMMON

 

MODERN CSR ไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการ CSR สมัยใหม่เท่านั้น แต่เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการขยายผล การดำเนินการในระยะสั้นและยาว ที่มีความยืดหยุ่นต่อความชอบ ความสนใจ ไลฟ์ไสตล์ ความสะดวก เวลาว่าง ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไปจนถึงแนวทางการดำเนินโครงการ ที่มีระบบรองรับการทำงานที่สามารถ ปรับ เสริม เติม แต่ง และสะดวกต่อการทำงานขององค์กร/หน่วยงาน หรือจะ ให้เราช่วยเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินโครงการของคุณ ก็ย่อมได้!

LINE_ALBUM_220619_53.jpg
290192270_5078460828938514_8857906270852408402_n.jpeg
IMG_7064.jpg
IMG_7082.jpg
KNOW MORE

M-CSR คืออะไร?

ทำไมควรเลือก M-CSR?

จะเริ่มต้น M-CSR ได้อย่างไร?

 
IMG_0160.HEIC

205

องค์กร

ที่ขาดการสนับสนุนและต้องการความช่วยเหลือในตอนนี้

Uncommon Volunteer ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะค้นหาองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ร่วมมือทำโครงการ CSR กับเรา เพื่อเข้าถึงการช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ที่มีความต้องการแตกต่างกันในหลากหลายด้าน

วางแผนเพื่อผู้เข้าร่วมทั้ง

ภายในและภายนอก

มีส่วนร่วมใน CSR อยู่หรือไม่

Uncommon Volunteer มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการที่สามารถรับมือได้ทั้งการเข้าร่วมของบุคคลากรภายในองค์กร และภายนอกองค์กรสำหรับองค์กรพาร์ทเนอร์ นี่จะทำให้โครงการ CSR ที่เกิดขึ้นได้สร้างโอกาสมามายให้กับผู้อื่น และเป็นประโยชน์ในหลายมิติ

งบประมาณไม่บาน

และกิจกรรม/โครงการมีประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer บริหารจัดการโครงการที่เน้นประสิทธิภาพภายใต้กรอบของงบประมาณของพาร์ทเนอร์ แค่แจ้งงบประมาณที่มีให้เราทราบ เราจะวางแผนการทำโครงการ CSR ให้กับองค์กรของท่าน ในรูปแบบและแนวทางที่ต้องการ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

เรียนรู้เกี่ยวกับ MODERN CSR ไปพร้อมกับเรา

ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
คอยติดตามนะ…

ความมืออาชีพ คือโอกาสที่ CSR ของคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่า

UNCOMMON VOLUNTEER รักษามาตรฐานการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ โครงการ CSR ของคุณจะถูกวางแผน และกลยุทธ์ อย่างรอบครอบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ ประสิทธิภาพการทำงาน ที่มาควบคู่กับความยืดหยุ่นของเรา ทำให้เราพร้อมที่จะใช้ความสามารถที่มี ที่จะรับมือกับโจทย์ที่ท้าทาย ให้สมกับการเป็นผู้นำของ MODERN CSR

IMG_7064.jpg
LEADERS and PLANNERS

เราพร้อมในการเป็นผู้นำ และเรามีผู้นำที่พร้อม และมีประสบการรณ์สูงในการวางแผนงาน

IMG_7083.jpg
SPEAKERS and MC

วิทยากร และผู้ดำเนินรายการที่มีความสามารถ ช่างเอนเตอร์เทน สื่อสารได้หลายภาษา

IMG_7082.jpg
PROJECT MANAGERS

ผู้บริหารโครงการ/อีเวนต์ สามารถวางแผนงานได้เต็มที่ และมีผระสบการณ์ในการจัดการ

IMG_7085.jpg
STAFF and TEAMWORK

ทีมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ที่มีทักษะการสื่อสาร รู้ลึกเกี่ยวกับแผนงาน และแก้ไขปัญหาได้

Team Task
<