Topic :

ฉันไม่ได้รับการรับรองในระยะเวลาที่กำหนด ฉันต้องทำอย่างไร ?

Description :

การดำเนินการเมื่อลูกค้าไม่ได้รับการรับรอง/เอกสารรับรองในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ดำเนินการได้ดำเนินการโอนเงินหรือจ่ายค่าบริการไปเรียบร้อยแล้ว นั้นสามารถดำเนินการได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไข โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


 
ปัญหาที่ทำให้เกิดการจัดส่งล่าช้าหรือไม่สามารถจัดส่งได้

1. ไม่มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมจริง หรือไม่ได้ส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมไม่สำเร็จ รวมถึงผลงานที่จัดทำไม่ตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรม

2. ข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่ครบถ้วน อาทิ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม ฯลฯ

3. ใช้สลิปหรือหลักฐานการโอนเดิม เพื่อดำเนินการขอการรับรองใหม่อีกครั้ง

4. การดำเนินการล่าช้าที่อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่


 
เงื่อนไขการนำเนินการรายงานหากไม่ได้รับเอกสารรับรองในเวลาที่กำหนด

1. ตรวจสอบอีเมลให้ชัดเจน ว่าใช้อีเมลใดในการลงทะเบียนเพื่อส่งคำขอการรับรอง หรือใช้ในการดำเนินการส่งข้อมูล

2. ตรวจสอบอีเมลรายงานปัญหาจากเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่การส่งข้อมูลเพื่อขอการรับรองมีปัญหา หรืออีเมลเอกสารรับรองที่อาจส่งไปแล้ว

3. ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาการจัดส่ง ของประเภทที่ได้ดำเนินการขอรับรองให้ชัดเจน

 • รับทางไปรษณีย์ เร่งด่วน 1-2 วัน (ไม่รวมเวลาจัดส่ง)

 • รับทางไปรษณีย์ ทั่วไป 5-7 วัน (ไม่รวมเวลาจัดส่ง)

 • รับทางอีเมล เร่งด่วนพิเศษ (ส่งข้อมูลในเวลา 11.00 - 20.00 ได้รับภายใน 3 ชม. | นอกเวลาทำการ ได้รับภายใน 24 ชม.) และ ไปรษณีย์ ภายใน 1-2 วัน ไม่รวมเวลาจัดส่ง

 • รับทางอีเมล เร่งด่วน 3-4 วัน

 • รับทางอีเมล ทั่วไป 6-10 วัน


 
การดำเนินการรายงานปัญหา เพื่อรับเอกสาร/การรับรอง/คำชี้แจงโดยเร็วที่สุด

1. หากไม่พบอีเมลใด ๆ โปรดส่งข้อมูลตามรายการข้างล่าง มาที่อีเมลของบริษัท ฯ ได้แก่

 • หลักฐานการโอนจ่าย

 • ชื่อ-นามสกุล ที่ลงทะเบียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

 • กิจกรรมที่เข้าร่วม

 • วันที่ส่งคำขอการรับรอง

 • ประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. ส่งข้อมูลข้างต้น มาที่อีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "VRF 003 ดำเนินการรายงาน ไม่ได้รับการรับรองในเวลาที่กำหนด"


จากนั้นให้รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1 วัน โดยจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล หากได้รับอีเมลตอบรับหรือได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสาร/การรับรองให้โดยทันที


หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ?

ลอง...

 

Related :

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 0 การแก้ไข