Question :

ฉันจะทำอย่างไร เมื่อว่าฉันพบส่งข้อมูลการขอรับรองไม่ครบ/ผิดพลาด

Answer :

การดำเนินการเมื่อส่งข้อมูลไม่ครบ/ผิดพลาดนั้น สามารถดำเนินการได้โดยต้องทำตามเงื่อนไขของการดำเนินการ


เงื่อนไข/กรณีส่งข้อมูลขอรับรองไม่ครบ/ผิดพลาด


1. สามารถดำเนินการส่งข้อมูลไหม่อีกครั้งได้ที่อีเมล contact@unco-op.co.th


การดำเนินการตรวจสอบการเมื่อส่งข้อมูลการรับรองไม่ครบ/ผิดพลาด


1. เตรียมข้อมูลและหลักฐานการดำเนินการ

  • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • หลักฐานการจัดส่งผลงาน (ภาพถ่ายสลิป หรือภาพขณะจัดส่ง)

  • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม

2. สามารถดำเนินการส่งผลงานไหม่อีกครั้งได้ที่หน้ากิจกรรมที่เข้าร่วมหมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

Related :

 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 0 การแก้ไข