Topic :

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ากิจกรรมที่ฉันเข้าร่วมสามารถขอรับรองชั่วโมงจิตอาสาได้ และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

Description :

การดำเนินการขอชั่วโมงจิตอาสา นั้นสามารถดำเนินการได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไขของการดำเนินการขอชั่วโมงจิตอาสา โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้


เงื่อนไข/กรณีการดำเนินขอชั่วโมงจิตอาสา


1. สามารถดำเนินการขอชั่วโมงจิตอาสาได้ คลิกที่นี่

2.สามารถดำเนินการขอชั่วโมงจิตอาสาได้ ตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์กิจกรรมนั้นๆ


 

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดย คลิกที่นี่

ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ?

ลอง...

 

Related :

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 1 เงื่อนไขและข้อกำหนด