Topic :

ฉันจะสามารถขอการรับรองหรือเกียรติบัตรหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วได้อย่างไร และจะดำเนินการอย่างไรหากพบปัญหาในการดำเนินการส่งคำขอ ?

Description :

การดำเนินการขอการรับรองหรือเกียรติบัตร รวมถึงการรับความช่วยเหลือ นั้นสามารถดำเนินการได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไขของการดำเนินการ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


เงื่อนไข/กรณีการดำเนินการรับรองหรือเกียรติบัตร รวมถึงการรับความช่วยเหลือ


 • สามารถดำเนินการรับรองหรือเกียรติบัตร รวมถึงการรับความช่วยเหลือได้ดังนี้

 • เลือกรูปแบบเอกสารได้ จากหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 • เลือกประเภทความเร่งด่วนที่ต้องการ

 • สแกนเพื่อจ่าย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • เปิดแอปลิเคชั่นธนาคาร บนโทรศัพท์ (ไม่ไช่แอปสแกน QR ทั่วไปของแอปพลิเคชั่นโซเชียลมีเดีย)

 • ไปที่ สแกน ในแอปพลิเคชันธนาคาร

 • สแกนและชำระเงิน


หมายเหตุ กรุณาเก็บภาพบิลหรือหลักฐานเพื่อส่งตอนลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบ


 • โปรดอ่านเงื่อนไขการรับรองและกรอกข้อมูล

 • ยืนยันอีเมล

 • ยืนยันรหัสผ่านทางอีเมล

 • เลือกช่องทางรับเอกสาร

 • เลือกหมวดหมู่เอกสาร

 • กรอก ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พร้อมคำนำหน้าชื่อ

 • กรอก ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) พร้อมคำนำหน้าชื่อ

 • กรอกวัน/เดือน/ปีเกิด

 • กรอกชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม

 • กรอกระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม (หน่วยของเวลานับเป็นนาที)

 • อัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน/หลักฐานการส่งพัสดุ

 • กรอกชื่อผู้โอนจ่าย

 • กรอกระยะเวลาที่โอนจ่าย

 • โปรดระบุปัญหาที่พบระหว่างไช้งานเว็บไซต์ (ถ้ามี)

 • โปรดระบุข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

 • โปรดระบุกิจกรรมที่ต้องการ (ถ้ามี)

 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับหากยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ยืนยันตัวตนผ่าน CAPCHAหมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ?

ลอง...

 

Related :

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 2 รายละเอียดและอธิบาย