Topic :

ฉันสามารถตรวจสอบการรับรองย้อนหลังได้อย่างไร ?

Description :

การดำเนินการตรวจสอบย้อนหลัง สามารถดำเนินการได้โดยรูปแบบการดำเนินการของประเภทการรับรองแต่ละประเภท โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไข/วิธีการในการดำเนินการ/ระยะเวลาในการดำเนินการ ได้ที่หน้าเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบการดำเนินการรับรอง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อไที่หน้าเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบการดำเนินการรับรอง


 

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ?

ลอง...

 

Related :

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 2 รายละเอียดและอธิบาย