Question :

ฉันสามารถตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง - เกียรติบัตรออกแบบใหม่ ได้อย่างไร ?

Answer :

การดำเนินการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง เกียรติบัตรประเภทออกแบบใหม่ นั้นสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไขของการดำเนินการตรวจสอบย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


เงื่อนไข/กรณีการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง เกียรติบัตรประเภทออกแบบใหม่


1.สามารถตรวจสอบการรับรองเกียรติบัตรประเภทพรีเมี่ยมย้อนหลังได้ในกรณีที่อยู่ในเวลาที่กำหนด (ยึดตามที่ปรากฎบนเอกสาร)

  • การดำเนินการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง สามารถตรวจสอบได้ไม่เกิน 1 ปี (365วัน)การดำเนินการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง เกียรติบัตรประเภทออกแบบใหม่


1.ไปที่เว็บไซต์สำหรับทำการตรวจสอบ คลิกที่นี่

2.กรอกรหัสการรับรอง ที่เว็บไซต์สำหรับทำการตรวจสอบหมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

Related :

 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 2 รายละเอียดและอธิบาย