Topic :

ฉันสามารถตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง - ที่มีคิวอาร์โค้ดปรากฎอยู่บนเอกสารได้อย่างไร ?

Description :

การดำเนินการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง นั้นสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไขของการดำเนินการตรวจสอบย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


เงื่อนไข/กรณีการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง การรับรองที่ปรากฏคิวอาร์โค้ดบนเอกสาร

1.สามารถตรวจสอบการรับรองเกียรติบัตรประเภทพรีเมี่ยมย้อนหลังได้ในกรณีที่อยู่ในเวลาที่กำหนด (ยึดตามที่ปรากฎบนเอกสาร)

  • การดำเนินการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง สามารถตรวจสอบได้ไม่เกิน 1 ปี (365วัน) นับจากวันที่ปรากฏบนเอกสาร


 

การดำเนินการตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง

1.กรุณาแสกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฎบนเอกสารรับรอง

2.ทำการค้นหา โดยใช้รหัสที่ปรากฏบนเอกสาร โดยพิมพ์รหัสให้ถูกต้องทุกตัวอักษร


หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ?

ลอง...

 

Related :

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 2 รายละเอียดและอธิบาย