Topic :

ฉันจะสามารถขอรับรองชั่วโมงจิตอาสาได้อย่างไร และการรับรองที่ระบุชั่วโมงจิตอาสามีอะไรบ้าง?

Description :

การดำเนินการขอรับรองชั่วโมงจิตอาสา นั้นสามารถดำเนินการได้ แต่จำเป็นต้องตรงตามเงื่อนไขการขอรับรองชั่วโมงจิตอาสา โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้


เงื่อนไข/กรณีการขอรับรองชั่วโมงจิตอาสา

1.เงื่อนไขการรับรองชั่วโมงจิตอาสา มีปรากฎในหน้ากิจกรรมนั้นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่หน้ากิจกรรมได้ทันที

2.สามารถเลือกกิจกรรมได้ คลิกที่นี่


 

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย คลิกที่นี่

ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ?

ลอง...

 

Related :

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การรับรองและเกียรติบัตร, 2 รายละเอียดและอธิบาย