Topic :

เสนอองค์กรที่ควรได้รับความช่วยเหลือ

Description :

Uncommon Volunteer ได้เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการส่งข้อเสนอต่าง ๆ ที่จะช่วยปรับปรุงการทำงานของทีมงาน และระบบการทำงาน รวมถึงการเชื่อมโยงถึง Partners ของเรา การมีส่วนร่วมในการเสนอองค์กรที่ควรได้รับความช่วยเหลือ จะทำให้ทีมงานของเราทราบและสามารถดำเนินการ พร้อมจัดสรรความช่วยเหลือที่สามารถช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การส่งข้อมูล

และรับเกียรติบัตรฟรี

1. อาสาสมัครควรเตรียมข้อมูลที่จะกรอกให้พร้อม ได้แก่

  • ชื่อและข้อมูลติดต่อของอาสาสมัคร

  • ชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่ควรได้รับการช่วยเหลือ

  • เบอร์โทรหน่วยงาน/องค์กร

  • ที่อยู่หน่วยงาน/องค์กร (ถ้ามี)

  • ความช่วยเหลือที่ควรได้รับ


หากอาสาสมัครได้เตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว กรุณากรอกข้อมูลที่ปุ่ม "ส่งข้อมูล" ข้างล่าง โดยให้กรอกข้อมูลรอบละองค์กร/หน่วยงานเท่านั้น หากมีหลายหน่วยงาน/องค์กร กรุณาส่งที่ละอันและกรอกข้อมูลใหม่อีกครัง


2. เชิญชวนคนอื่นโดยการรีวิวกิจกรรมนี้บนเพจ

ให้ดาวกับทีมงานบนเพจ Uncommon Volunteer พร้อมบอกความรู้สึกที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ หรือมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือองค์กรที่ควรได้รับการช่วยเหลือ แลพเชิญชวนให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้และแบ่งปันข้อมูลองค์กรที่ควรได้รับความช่วยเหลือ หลังจากรีวิวเสร็จแล้ว กรุณาถ่ายภาพหนร้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐานการร่วมกิจกรรม


3. ติดต่อแอดมินเพื่อขอรับเกียรติบัตร

ติดต่อแอดมินที่ไลน์ @uncommonvolunteer และแจ้งแอดมินว่า "ขอรับเกียรติบัตรสำหรับการเสนอองค์กรที่ควรได้รับความช่วยเหลือ" และส่งหลักฐานการรีวิวพร้อมแจ้งชื่อผู้ร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเกียรติบัตรทางอีเมลที่กรอกมาตอนเสนอองค์กร ภายใน 1-7 วัน


ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ?

ลอง...

 

Related :

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

✅ เสร็จสิ้น.. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

❌ ไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการใหม่อีกครั้ง

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

 

Tags :

การดำเนินการขององค์กร