เงื่อนไขการรับรอง

โปรดอ่านและตกลง

  • การดำเนินการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการบนเว็บไซต์ www.uncommonvolunteer.com เป็นการรับรองโดย หจก. อันคอมมอน โค-ออป ซึ่งไม่ได้มีส่วนสอดคล้อง/อ้างอิง/เกี่ยวข้องใด ๆ กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม

  • รายละเอียดการให้บริการต่าง ๆ เป็นไปตามที่ปรากฎบนเว็บไซต์ www.uncommonvolunteer.com รวมถึง รูปแบบการจัดทำ รูปแบบการจัดส่ง รายละเอียดที่ปรากฏ ฯลฯ

  • ค่าดำเนินการรับรองต่าง ๆ ที่ประกฎชัดเจนบนเว็บไซต์ www.uncommonvolunteer.com ขณะดำเนินการ เป็นการกำหนดราคาโดย หจก. อันคอมมอน โค-ออป ซึ่งเป็นค่าบริการสำหรับการดำเนินการ ที่รวมไปถึง การดำเนินการตรวจสอบการเข้าร่วม การดำเนินการออกใบรับรอง ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

  • เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้งานเว็บไซต์/อาสาสมัคร ดำเนินการจ่ายเงินและดำเนินการขอการรับรองแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไข/ข้อกำหนด/อัตราการให้บริการของทาง หจก. อันคอมมอน โค-ออป สำหรับบริการนั้น ๆ

  • หจก. อันคอมมอน โค-ออป ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการคืนเงินต่าง ๆ ให้เป็นของ หจก. อันคอมมอน โค-ออป แต่เพียงผู้เดียว

  • หจก. อันคอมมอน โค-ออป ขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ ให้เป็นของ หจก. อันคอมมอน โค-ออป แต่เพียงผู้เดียว

  • การรับรอง เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น กู้ยืมเงิน ฯลฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทาง Uncommon Co-Op ในการยืนยันว่าสามารถเข้าร่วมได้ โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสอบถามรายละเอียดการรับรองที่สามารถทำได้

  • การดำเนินการขอใบรับรองต่าง ๆ สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ ภายในระยะเวลาหลังจากดำเนินการส่งคำขอไปแล้ว 3 เดือน

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูล

  • กรุณาคลิกที่ปุ่มเพื่อกรอกข้อมูล

  • กรุณากรอกภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากโอน

หลังจากกรอกข้อมูล

ไปรษณีย์ ภายใน 5-7 วัน ไม่รวมเวลาจัดส่ง

คุณจะได้รับทาง