ส่งมอบผลงาน

สมุดภาพระบายสี

โรงเรียนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์

รอบ

พฤศจิกายน 2564

ชื่อกิจกรรมที่เกียวข้อง


  • บริจาค/จัดหาหนังสือ

  • ทำการ์ดเพื่อการศึกษา

  • สมุดทำมือเพื่อน้อง

  • สมุดวาดภาพระบายสี


เวลาที่ส่งมอบ


  • พฤศจิกายน 2564


สถานที่


  • โรงเรียนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์


เอกสารขอบคุณ


ทาง Uncommon Volunteer โดย บจก. Uncommon Co-Op ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาออนไลน์ เพื่อให้อาสาสมัครทั่วประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครได้ทุกที่ ทุกเวลา

และใน เดือนพฤศจิกายน 2564 ทาง Uncommon Volunteer ได้ส่งมอบผลงานของกิจกรรม บริจาค/จัดหาหนังสือ จำนวน 50 เล่ม, ทำการ์ดเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ชุด, สมุดทำมือเพื่อน้อง จำนวน 150 เล่ม, สมุดวาดภาพระบายสี จำนวน 120 เล่ม ให้กับทาง โรงเรียนโรงเรียนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์

โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน และ Uncommon Volunteer จึงอยากขอขอบคุณอาสาสมัครออนไลน์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com และร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ รอยยิ้ม อนาคต และความสุขให้กับน้อง ๆ นักเรียนของโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ขอให้อาสาสมัครทุกท่านมีความสุขและภูมิใจกับการมีส่วร่วมในครั้งนี้