web bg.jpg

SUPPORT

UNCOMMON VOLUNTEER and PARTNERS

จิตอาสาออนไลน์.com มีองค์กรในเครือข่ายจำนวนมาก ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ คุณสามารถสนับสนุนเรา เพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือสนับสนุนองค์กรที่รับการช่วยเหลือจากเราโดยตรงก็ได้เช่นกัน**