Trees

ศูนย์บริหารกิจกรรม

Let's cooperate to create a beautiful world together.

เสนอองค์กรที่ควรได้รับความช่วยเหลือ

ช่วยแนะนำองค์กร/หน่วยงานที่ควรได้รับผลงานจากเรา หรือควรได้รับความช่วยเหลือ

เสนอไอเดีย และรับเกียรติบัตรฟรี

ร่วมส่งไอเดียการจัด หรือพัฒนากิจกรรม พร้อมรับของสมนาคุณและโอกาสรับทุนการศึกษา

ร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรม และรับทุนการศึกษา

ร่วมจัดกิจกรรมกับ Uncommon Co-Op ได้ทั้งในนามบุคคลและองค์กร

เกี่ยวกับ/ติดต่อ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริหารกิจกรรม ของ Uncommon Co-Op หรือติดต่อเรา

 
Grey Theme Objects
High Fives

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟรี
เปิดโอกาสให้ผู้คนค้นพบ

"ส่งกิจกรรมอาสาของคุณ เพื่อประชาสัมพันธ์กับเรา ทางเว็บไซต์ เฟสบุค และอินสตาแกรม ฟรี เปิดโอกาสให้ผู้คนค้นพบ และสร้างสังคมที่ดีไปพร้อมกัน"

ทำได้ง่าย ๆ เพียง ติดต่อเราได้เลยทันที