ส่งผลงานกิจกรรม

Drawing Cartoon For Painting Book

International Volunteer, Art/Graphic/Design, Writing, for Organization, Handcrafts/WFH

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

หลังจากส่งผลงาน งานของคุณจะ..

ถูกส่งไปพร้อมกับการส่งมอบหนังสือที่รับบริจาค ซึ่งจะจัดส่งไปตามสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนต่าง ๆ หรือโรงเรียนด้อยโอกาสต่าง ๆ ในประเทศไทย

____________________


ประวัติการจัดส่ง

 • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน

 • โรงเรียนยางอุ้ม พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ พฤศจิกายน 2564

 • รวบรวมรอบที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูม่นพัฒนา พฤศจิกายน 2564

 • รวบรวมรอบที่ 3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน พฤศจิกายน 2564

 • รวบรวมรอบที่ 2 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม พฤศจิกายน 2564

 • รวบรวมรอบที่ 1 เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดทำสมุดภาพระบายสีแล้ว - สิงหาคม  2564


____________________


ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน


 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • ชื่อภาพวาด

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ไฟล์งานที่วาด

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม