ส่งผลงานกิจกรรม

Educational Clip Tiktok

International Volunteer, Education, Media/Content, for Organization

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

หลังจากส่งผลงาน งานของคุณจะ..

ถูกอัพโหลดทางช่องทาง  Tik Tok ของโครงการจิตอาสาออนไลน์ โดย Uncommon Co-Op เพื่อสร้างสรรค์สังคมในทางที่ดีขึ้น

____________________


ประวัติการจัดส่ง

  • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน และตรวจสอบด้านสิขสิทธิ์

  • มีการอัพโหลดในทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564


____________________


ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน


  • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

  • ชื่อคลิป

  • หมวดหมู่คลิป

  • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • คลิปที่ต้องการส่ง

  • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม

  • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม