ส่งผลงานกิจกรรม

Reforestation Online

International Volunteer, Donation, for Organization, Environment

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

หลังจากส่งผลงาน งานของคุณจะ..

เริ่มต้นการเพาะพันธุ์พืช ในเดือนธันวาคม 2565 และแจกจ่ายให้กับประชาชน ผ่านการลงพื้นที่ และทางออนไลน์เป็นลำดับต่อไป

____________________


ประวัติการจัดส่ง

  • อยู่ระหว่างการจัดเตรียมอุปกรณ์ และเมล็ดพันธุ์พืช


____________________


ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน


  • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • หลักฐานการโอน

  • จำนวนชุดที่โอน