ส่งผลงานกิจกรรม

Typing For The Blind

Disabled People, International Volunteer, Education, for Organization

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

หลังจากส่งผลงาน งานของคุณจะ..

ถูกส่งไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดต่าง ๆ

____________________


ประวัติการจัดส่ง

 • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน  และดำเนินการประสานงานหน่วยงานปลายทาง เพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ เพื่อส่งมอบรอบถัดไป

 • โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่) - พฤศจิกายน 2564

 • ส่งมอบให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ชลบุรี - สิงหาคม 2564


____________________


ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน


 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • ชื่อหนังสือที่พิมพ์

 • สำนักพิมพ์

 • ข้อมูลติดต่อสำนักพิมพ์ (ถ้ามี)

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ไฟล์งานที่พิมพ์

 • ไฟล์ต้นฉบับหนังสือที่พิมพ์ เพื่ออ้างอิง

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม