Computer Keyboard

เกียรติบัตร/การรับรอง

ออกแบบใหม่ | ดีที่สุด ไม่ซ้ำใคร
ออกแบบใหม่ | ดีที่สุด ไม่ซ้ำใคร

ชั่วโมงอาสา

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ยึดตามที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบย้อนหลัง

รองรับด้วย QR Code + รหัส ตรวจสอบย้อนหลังได้ 1-2 ปี

การออกแบบ

ประเภทเดียวที่ได้แบบใหม่ ไม่ซ้ำใคร

ออกแบบใหม่ | ดีที่สุด ไม่ซ้ำใคร

Icon True 2.png
Icon True.png
Icon False.png
พรีเมียม | ครบทุกข้อมูลที่จำเป็น
พรีเมียม | ครบทุกข้อมูลที่จำเป็น

ชั่วโมงอาสา

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ยึดตามที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบย้อนหลัง

รองรับด้วย QR Code + รหัส ตรวจสอบย้อนหลังได้ 1-2 ปี

การออกแบบ

ประเภทเดียวที่เลือกงานออกแบบได้

พรีเมียม | ครบทุกข้อมูลที่จำเป็น

Icon True 2.png
Icon True.png
Icon False.png

การรับรองอื่น ๆ

 
DIS01.png

ชั่วโมงอาสา

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ยึดตามที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบย้อนหลัง

รองรับด้วย QR Code + รหัส ตรวจสอบย้อนหลังได้ 1-2 ปี

การออกแบบ

ไม่สามารถเลือกงานออกแบบได้

เซ็นรับรองเอกสาร

Icon True 2.png
Icon True.png
Icon False.png
aa1.png
DIS01.png

ชั่วโมงอาสา

ไม่รองรับชั่วโมงจิตอาสา

ตรวจสอบย้อนหลัง

รองรับด้วยรหัสตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

การออกแบบ

ไม่สามารถเลือกงานออกแบบได้

อีเมลตอบรับการเข้าร่วม

Icon True 2.png
Icon True.png
Icon False.png
aa1.png