เอกสารรับรองการเข้าร่วม และชั่วโมงจิตอาสา

โปรดเลื่อนลงข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดและเลือกประเภทการจัดส่งที่ต้องการ

นำข้อมูลเข้าระบบตรวจสอบ และรับรอง
รองรับหลายภาษา
มีคิวอาร์โคด/ตรวจสอบออนไลน์/รหัส
ไม่กำหนดระยะเวลา ชม. จิตอาสา
ไม่สามารถเลือกงานออกแบบได้

โปรดเลือก

ประเภทและความเร่งด่วนที่ต้องการ

รับทางอีเมล+ไปรษณีย์ (กรุณาคลิกที่กล่องเพื่อดูข้อมูล ราคา แล้วเลือก)

เร่งด่วนพิเศษ | ดีที่สุด
  • อีเมล 1-3 ชั่วโมงในเวลาทำการ
  • ไปรษณีย์ 1-2 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ไทย
ไทย-อังกฤษ
302.4 บาท
312.4 บาท
เร่งด่วน
  • อีเมล 3-4 วัน
  • ไปรษณีย์ 1-2 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ไทย
ไทย-อังกฤษ
292.4 บาท
302.3 บาท
ทั่วไป
  • อีเมล 6-10 วัน
  • ไปรษณีย์ 5-7 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ไทย
281.4 บาท
ไทย-อังกฤษ
291.4 บาท

รับทางไปรษณีย์ (กรุณาคลิกที่กล่องเพื่อดูข้อมูล ราคา แล้วเลือก)

เร่งด่วน (1-2 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง)
ไทย
ไทย-อังกฤษ
256.9 บาท
299.6 บาท
ทั่วไป (5-7 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง)
ไทย
ไทย-อังกฤษ
214 บาท
256.8 บาท

รับทางอีเมล (กรุณาคลิกที่กล่องเพื่อดูข้อมูล ราคา แล้วเลือก)

เร่งด่วนพิเศษ  (1-3 ชั่วโมงในเวลาทำการ)
ไทย
192.6 บาท
ไทย-อังกฤษ
235.4 บาท
เร่งด่วน (3-4 วัน)
ไทย
ไทย-อังกฤษ
171.2 บาท
215 บาท
ทั่วไป (6-10 วัน)
ไทย
ไทย-อังกฤษ
128.4 บาท
278.2 บาท