มาตรฐาน

โปรดเลื่อนลงข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดและเลือกประเภทการจัดส่งที่ต้องการ

มีข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบย้อนหลังได้ (ดำเนินการ 5-10 วัน)
รองรับ ภาษาไทย/อังกฤษ
ไม่รองรับด้วยรหัสตรวจสอบและ QR Code
ไม่ระบุระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่สามารถเลือกงานออกแบบ/โลโกได้

โปรดเลือก

ประเภทและความเร่งด่วนที่ต้องการ

รับทางอีเมล+ไปรษณีย์ (กรุณาคลิกที่กล่องเพื่อดูข้อมูล ราคา แล้วเลือก)

เร่งด่วนพิเศษ | ดีที่สุด
  • อีเมล 1-3 ชั่วโมงในเวลาทำการ
  • ไปรษณีย์ 1-2 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ไทย
ไทย-อังกฤษ
280.7 บาท
290.7 บาท
เร่งด่วน
  • อีเมล 3-4 วัน
  • ไปรษณีย์ 1-2 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ไทย
ไทย-อังกฤษ
271.7 บาท
281.7 บาท
ทั่วไป
  • อีเมล 6-10 วัน
  • ไปรษณีย์ 5-7 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ไทย
240.7 บาท
ไทย-อังกฤษ
250.7 บาท

รับทางไปรษณีย์ (กรุณาคลิกที่กล่องเพื่อดูข้อมูล ราคา แล้วเลือก)

เร่งด่วน (1-2 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง)
ไทย
ไทย-อังกฤษ
235.6 บาท
246.3 บาท
ทั่วไป (5-7 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง)
ไทย
ไทย-อังกฤษ
160.4 บาท
192.9 บาท

รับทางอีเมล (กรุณาคลิกที่กล่องเพื่อดูข้อมูล ราคา แล้วเลือก)

เร่งด่วนพิเศษ  (1-3 ชั่วโมงในเวลาทำการ)
ไทย
139.3 บาท
ไทย-อังกฤษ
171.4 บาท
เร่งด่วน (3-4 วัน)
ไทย
ไทย-อังกฤษ
128.3 บาท
160.8 บาท
ทั่วไป (6-10 วัน)
ไทย
ไทย-อังกฤษ
32.1 บาท
64.2 บาท