อีเมลตอบรับการเข้าร่วม

โปรดเลื่อนลงข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดและเลือกประเภทการจัดส่งที่ต้องการ

มีข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่รองรับหลายภาษา
รองรับด้วยรหัสตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
ไม่รองรับชั่วโมงจิตอาสา
ไม่สามารถเลือกงานออกแบบได้

โปรดเลือก

ประเภทและความเร่งด่วนที่ต้องการ

 

รับทางอีเมล+ไปรษณีย์ (กรุณาคลิกที่กล่องเพื่อดูข้อมูล ราคา แล้วเลือก)

24 ชม.

คุณจะได้รับทาง
 • อีเมล 1-3 ชั่วโมงในเวลาทำการ
 • ไปรษณีย์ 1-2 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ

3-4 วัน

คุณจะได้รับทาง
 • อีเมล 3-4 วัน
 • ไปรษณีย์ 3-4 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ

30-40 วัน

คุณจะได้รับทาง
 • อีเมล 30-40 วัน
 • ไปรษณีย์ 30-40 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ

รับทางไปรษณีย์ (กรุณาคลิกที่กล่องเพื่อดูข้อมูล ราคา แล้วเลือก)

3-4 วัน

คุณจะได้รับทาง
 • ไปรษณีย์ 3-4 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ

30-40 วัน

คุณจะได้รับทาง
 • ไปรษณีย์ 30-40 วัน - ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ

รับทางอีเมล (กรุณาคลิกที่กล่องเพื่อดูข้อมูล ราคา แล้วเลือก)

24 ชม.

คุณจะได้รับทาง
 • อีเมล ในเวลาทำการ ได้รับภายใน 3 ชม. | นอกเวลาทำการ ได้รับภายใน 24 ชม.)
99 บาท
ไม่รองรับ

3-4 วัน

คุณจะได้รับทาง
 • อีเมล 3-4 วัน
79 บาท
ไม่รองรับ

30-40 วัน

คุณจะได้รับทาง
 • อีเมล 30-40 วัน
9 บาท
ไม่รองรับ